Skagen inne på FOT-ordningen

Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut en konkurransene om drift av rutene Stokmarknes – Bodø og Stokmarknes – Tromsø.

Stokmarknes lufthavn Skagen.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

– Vi sikrer med dette de reisende et godt flyrutetilbud med tilgang til både hovedstad og regionsentre, sykehus, offentlige myndigheter og andre viktige institusjoner i en utfordrende tid for luftfarten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut en konkurransene om drift av flere flyruter. Dette gjelder rutene Stokmarknes – Bodø, Stokmarknes – Tromsø, Ørsta-Volda – Oslo og Florø – Oslo.

Pandemien har stilt luftfarten overfor store utfordringer. Spesielt regionale flyruter, som før virusutbruddet ble drevet på kommersielle vilkår, har vist seg sårbare. Stortinget ba derfor i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 om en utvidelse av FOT-ordningen til markedet blir mer normalisert. Opplegget for utlysningen ble også senere behandlet i Stortinget.

– Vi følger derfor med denne utlysningen opp føringene fra Stortinget om å sikre rutetilbudet på disse rutene i en periode fremover, sier Hareide.

Anskaffelsen er ikke en del det pandemirelaterte minstetilbudskjøpet, men utgjør en midlertidig utvidelse av den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene.

Utløpet av kontraktsperiodene samkjøres med øvrige ordinære kontrakter i Sør-Norge og Nord-Norge, hhv. 31. mars 2024 (Florø og Ørsta-Volda) og 31. mars 2022 (Stokmarknes). Kravene til rutedriften er også basert på lignende kriterier for sammenlignbare ruter i gjeldende avtaler.

Tilbudsfristen er 15. juni 2021, og oppstart av ny avtaleperiode er 1. oktober 2021. Konkurransen er åpen for alle godkjente flyselskap i EU/EØS-området.

Det var nettstedet vesterålsnytt som først omtalte saken.