Kystverket mener de ikke har ansvar for utbedringsbehov i Myre Havn

Havna på Myre har problemer etter de statlige havneutbedringene for noen år siden. Samferdselsdepartementet innrømmer delvis skyld, men tar ikke regninga for nødvendige tiltak. Heller ikke fra Kystverket kan Øksnes kommune vente seg snarlig hjelp.

Innseilinga til Myre havn.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

VOL har flere ganger skrevet om utfordringene i Myre havn etter at Kystverket i 2013 gikk i gang med sitt gigantprosjekt til flere hundre millioner kroner. Innseilinga til Myre havn ble gjort både bredere og dypere, og to nye moloer skjermer nå havna for sjø og drag.