Ønsker å avslutte miljøovervåking på Hadseløya

Forsvarsbygg har anmodet Miljødirektoratet om å få avslutte miljøovervåkinga knyttet til sanering av det gamle skyte- og øvingsfeltet i Melbumarka.

Den militære skytebanen i Melbumarka er avviklet, etterfulgt av opprenskning av ammunisjon og årelang miljøovervåking. Siden har det lokale skytterlaget videreført området som sivil skytebane.  

Nyheter

Miljørådgiver Arne Eriksen i Forsvarsbygg opplyser at de har overvåket fem lokaliteter i området, men ønsker nå å avslutte miljøovervåkingen, som har pågått siden 2010.