Positiv til Andøya Space sine planer i Øksnes

Andøya Space har planer om å etablere en antennepark for atmosfærisk forskning, og ønsker denne lokalisert til Stø i Øksnes. Det er kommunen positiv til.

Mottaksstasjonene på Stø vil bestå av 48 antennegrupper på 6 antenner hver, ordnet i en spiral, og ønskes lokalisert til Stø i Øksnes.  Foto: Fra Andøya Space sin dispensasjonssøknad.

Nyheter

VOL skrev i januar at Andøya Space har søkt Øksnes kommune om dispensasjon fra arealplan for bygging av antenneparken. I søknaden framkommer det at det er viktig for prosjektet å plassere antenneparken i et område med lite forstyrrelser fra biler og strømforsyningsanlegg. Det er også viktig at himmelen mot nord og mot Andenes ikke blir skjermet av fjell i nærområde for parken.