Fire ja, og ett nei, til torskeoppdrett i Øksnes

Til uken skal teknisk hovedutvalg behandle fem ulike dispensasjonssøknader for torskeoppdrett i Øksnes. Fire av søknadene innstilles positivt, mens én avslås.

Torskeoppdrett  Foto: Ann Sissel Jenssen

Nyheter

Det er selskapene Øyfisk, eid av Gunnar Klo AS, og Myre Havbruk som begge søker om dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan for kystområder. Dispensasjonssøknadene gjelder etablering av akvakulturlokaliteter for oppdrett av torsk.