Vil satse bedre på lærlinger

Øksnes kommune har til nå ikke vært tilknyttet et opplæringskontor, som bistår med det administrative rundt lærlinger. Dette ønsker nå kommunen å endre på.

Illustrasjonsbilde lærling.  Foto: Frank May/NTB

Nyheter

Øksnes kommune har de senere årene hatt fem læreplasser. De fleste år har det vært tatt inn helsefagarbeider-lærlinger, og har hatt en periode med lærling innen kontor- og administrasjonsfaget. I fjor ble det gjort forsøk på å ta inn lærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, men det lyktes ikke å finne noen som kunne ta det faglige ansvaret, så dette måtte utgå.