Vil ha regional tilsynsenhet for byggebransjen:

– Sannheten er at vi vanligvis ikke har ressurser

Eva-Kristin Varheim, byggesaksbehandler i Sortland kommune, foreslår å opprette en regional enhet som driver tilsyn med bygg- og anleggsnæringen. Slik situasjonen er nå tror hun at alvorlige lovbrudd blir oversett.

Eva-Kristin Varheim, byggesaksbehandler i Sortland kommune, tror det skjer mange lovbrudd i bygg- og anleggsbransjen som ikke blir avdekket.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

– I dag får kommunen kunnskap om ulovligheter via tips, men vi har ikke ressurser til å følge opp godt nok og drive oppsøkende virksomhet. Det bygges for milliarder i denne regionen, og hvis aktørene kan regne med at risikoen for å bli oppdaget er lav får det følger både for sikkerhet og kvalitet, sier hun.