Helsedirektoratet om massetesting: Liten nytte der smitten er lav

Regjeringen har satt av 836 millioner kroner til massetesting i skolene. Men kun områder med mye smitte vil bli prioritert, understreker Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet ønsker ikke at det skal prioriteres massetesting i områder med lav smitte.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nyheter

– Kommuner bør tenke seg godt om hvis de velger å masseteste på skoler i områder med lav forekomst av smitte. Der er nytten lav, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.