Ingen koronabøter delt ut i Vesterålen

Politiinspektør Per Erik Hagen kan svare kort når han blir spurt om hvor mange koronabøter det er skrevet ut i Vesterålen fra mars 2020 til i dag. – Ingen. Fordi folk er gode til å følge regler, sier han.

Per Erik Hagen, politiinspektør og enhetsleder for politiet i Vesterålen og Lofoten.  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Mens man lengre sør i landet, oftest i Oslo, leser om koronabøter som er delt ut etter brudd på regelverk, har det vært lite av den slags i vår del av landet.