Starter utredning om parkeringsavgift i Sortland sentrum

I 2018 ble planen om betalt parkering i Sortland sentrum skrotet, men nå gjenopptar kommunen utredningsarbeidet om det og hvordan parkeringsløsningene i sentrum skal organiseres. På et åpent møte i dag orienterte planavdelingen i kommunen om hvorfor, og om hvordan de vil legge opp prosessen videre.

Beate Stellander, enhetsleder for plan og miljø i Sortland kommune, sa i dagens møte at kommunen hadde blitt kontaktet av flere private aktører som mener arbeidet for en helhetlig parkeringsløsning i sentrum må gjenopptas.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Da politikerne i kommunestyret skrotet planen for helhetlig parkeringsløsning i Sortland sentrum, som blant annet innebar parkeringsavgift og tidsbegrenset gratis parkering, hadde administrasjonen kommet et godt stykke i utredningen. I oktober 2017 la kommunen fram et forslag hvor de gikk inn for en slik løsning, og før kommunestyremøtet i februar 2018 gikk kommunestyret inn for å bevilge 1,25 millioner til det videre arbeidet. Flere aktører i næringslivet hadde sagt at de var positive til planene.