– Nyksundveien må ses i sammenheng med hele Øksnes

Nyksund Vel har framsatt et ufravikelig krav om at infrastruktur som vei og trafikkregulering på stedet må kraftig oppgraderes om nye planer om hotell i Nyksund blir en realitet. Ordføreren svarer at når og eventuelt om Nyksundveien kan få fast dekke avhenger av årlige prioritering av kommunestyret.

Kattflåget langs Nyksundveien.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Styret for Nyksund Vel sendte i mars et langt brev til Øksnes kommune hvor de blant annet spør om hva kommunens kort- og langsiktige plan er for Nyksundveien, hvor denne også til slutt får fast dekke.