Ber om stans i arbeid med sjøfyllinger

Sortland kommune ber byggenæringen stanse arbeid med sjøfyllinger umiddelbart eller gjøre avbøtende tiltak i gytesesongen.
Nyheter