Kan starte utgravinger i juni

Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske universitet, har fått en garanti fra styret i The Whale. Nå kan utgravingene i tomta starte.

Det er et stort område som skal utgraves for å gi plass til The Whale. Nå er det klart for at arkeologene kan gjøre sin jobb.   Foto: Arkitektur: The Whale. Dorte Mandrup. Illustrasjon av Mir, Bergen.

Nyheter