Rektor frykter kutt i skolehelsetjenesten ved sortlandsskoler

Sortland videregående og Sortland ungdomsskole har i dag en felles stilling som psykisk helserådgiver. Nå er det fare for at enten den eller en annen stilling blir kuttet på grunn av reduserte tilskudd fra staten.

Rektor Rune Lødemel mener behovet for en psykisk helse-rådgiver i sortlandsskolen er stort, og påpeker at ungdom i Sortland sliter mer med ensomhet og depresjon blant annet enn ungdom i hele landet.   Foto: Arkiv/Jenny Dahl Bakken

Nyheter

Tidligere har Sortland kommune fått penger til tre stillinger ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten fra staten, fra en tilskuddsordning som har til formål å styrke de kommunale helsetjenestene. Disse midlene har blitt brukt til en stilling som barnefysioterapeut, en jordmorstilling og en stilling som psykisk helserådgiver delt på Sortland videregående og Sortland ungdomsskole.