– Unik sjanse til å «smi mens jernet er varmt»

Allerede neste uke skal forslaget om bystrand på Børøya opp i teknisk hovedutvalg. Kommunedirektøren anbefaler utvalget til å vedta snarlig oppstart av arbeidet med bystrand på Børøya.

Slik ser Kolbjørn Hoseth Larssen for seg at en mulig bystrand på Børøya, med gangavstand til sentrum, kan bli.  Foto: Kolbjørn Hoseth Larssen

Nyheter

– Administrasjonen mener dette er et flott initiativ som er meldt til Hadsel kommune fra flere hold, og med den aktivitet som for øvrig gjennomføres i kommunal regi, er dette en unik sjanse til å «smi mens jernet er varmt» og utnytte momenter som allerede er i gang, står det i kommunedirektørens vurdering i sakspapirene.