– Hva skjer med Fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn?

Dette spørsmålet stiller Aksjonsgruppa for bedre og tryggere vei mellom Sortland og Risøyhamn. De utfordrer fylket og Andøy og Sortland kommuner og etterlyser framdrift for veien.

Regelrett krater i veibanen på Fv. 82.  Foto: Idar Nilssen

Nyheter

Fv. 82 er hovedveien gjennom Vesterålen, fra Fiskebøl til Andenes. Totalt er veien i underkant av 15 mil. Omtrent 1/3 av denne lengden (i underkant av 5 mil) mellom Sortland og Risøyhamn har i lang tid hatt svært dårlig standard, påpeker aksjonsgruppa.