Oppretter tilsynssak mot legevakta etter bekymringsmelding

Statsforvalteren i Nordland har opprettet tilsynssak mot Vesterålen interkommunale legevakt, som er lokalisert ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes og med Hadsel som vertskommune.

Vesterålen interkommunale legevakt ligger i lokaler tilhørende Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes, med Hadsel kommune som vertskommune og ansvarlig for legevakten i regionen.   Foto: Anja Elen Eikenes

Nyheter

Det er pleie- og omsorgstjenesten i Øksnes kommunes hjemmebaserte tjenester som har klaget legevakta inn til Statsforvalteren i Nordland.