Ga dispensasjon til torskeoppdrett i Bø

Statsforvalteren i Nordland frarådet dispensasjon. Likevel valgte kommunestyret å si ja, med et tillegg fra Høyre som uttrykker en klar forventning om at lokal næringsvirksomhet blir etablert i Bø.

Viggo Johnsen representerer Bø Senterparti.  Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

Øksnes-selskapet Myre Havbruk har søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturanlegg for torsk i Ryggefjorden. Bø-ordfører Sture Pedersen var klar på at han ønsker å gå inn for tillatelsen, med et tilleggsforslag fra Bø Høyre.