Styrker næringsarbeidet i Øksnes

Formannskapet i Øksnes ber administrasjonssjefen fremlegge en sak vedrørende prosjekt styrking av næringsarbeidet i kommunen.

Øksnes rådhus. 

Nyheter

Kommunene har ansvaret for viktige rammebetingelser for næringslivet som kompetent og rask saksbehandling og god tilgang på komplette næringsarealer. Næringslivets tilgang på kompetent arbeidskraft henger i stor grad sammen med hvor attraktive kommunene oppleves som bosteder.