Slik svarte Kystverket på havneplanene

Etter at de fikk spørsmål om avhending av Hennes fiskerihavn, har Kystverket nå svart lokale interesser om hvordan det eventuelt kan gjennomføres.

Halvar Pettersen stilte spørsmål til Kystverket om mulighetene for avhending av Hennes fiskerihavn. Nå har han fått svar.  Foto: Idar Ovesen

Nyheter

Hallvard Pettersen, som også er styremedlem i Hennes lokalutvalg, har nå fått et svar fra Kystverket, etter at han den 26. februar opplyste til Kystverket at han var én i en gruppe på fem som ønsket å etablere et eget selskap med formål om å utvikle havna til beste for næringslivet og lokalsamfunnet. Han stilte et konkret spørsmål til Kystverket: – Vil det, sett fra Kystverkets side, være aktuelt å selge havna til private?