Ånstadblåheia søker om utvidelse

Ånstadblåheia Vindpark AS har søkt NVE om utvidelse av sin anleggskonsesjon i Sortland.

Ånstadblåheia Vindpark. Illustrasjonsfoto.  Foto: Fortum

Nyheter

Ifølge daglig leder Astrid Fosså Ekseth i Anstadblåheia Vindpark AS ønsker de å anlegge en cirka 230 meter lang kabel fra eksisterende transformatorstasjon, til Vesterålskraft Nett sin eksisterende kiosk. Planen er å grave kabelen ned i eksisterende vei.