Øksnes Entreprenør bedre rustet for framtiden

Øksnes Entreprenør AS (ØE) er nå sertifisert innen ledelsessystem for kvalitet og miljø.

Fra venstre: Adm. dir. Barry Olsen, KS koordinator Camilla Hansen, KS Leder Viggo Willassen, Styreleder/økonomi.dir. Øysten Knudsen. KS koordinator Ole Martin Olsen var ikke tilstede på bildet.  Foto: Innsendt

Nyheter

– Dette er en fjær i hatten for alle i ØE. Vi har jobbet godt og systematisk for å få et bærekraftig og kvalitetsmessig meget godt styringssystem, opplyser selskapet i en pressemelding.

ØE er av International Organization for Standardization (ISO), eller på norsk Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, nå sertifisert innen kvalitetsledelse og miljøstyring.

Arbeidet ble startet i juni 2016. Med både stort prosjektpress og koronatiden, har det innimellom vært noe stopp i arbeidet.

– Vi har hatt konsulentbistand som med god og dyktig kompetanse, har styrt sammen med oss i denne prosessen. Sertifikatet er viktig å kunne vise til i konkurranser og anbudsprosesser. I dag stilles det også store krav til kvalitet og miljø i byggebransjen, og dette sertifikatet gjenspeiler at ØE hver dag bruker systemet i den daglige driften. Da blir det mindre uønskede hendelser, god kvalitet, vi sparer miljøet og lønnsomheten blir god sier KS-Teamet i Øksnes Entreprenør med leder Viggo Willassen, koordinatorer Camilla Iren P. Hansen og Ole Martin Olsen, som har stått for arbeidet i samråd med ledelsen i selskapet.

Disse 2 sertifikatene blir en god styring for vellykkede prosjektutførelser i fremtiden for selskapet, mener ØE.

Standarden innen kvalitetsledelse handler i stor grad om å gjøre kundene fornøyde, og fornøyde kunder er verdt sin vekt i gull, fortsetter selskapet.

– Sannsynligheten for at de ønsker flere prosjekter av ØE eller anbefaler oss til andre potensielle kunder, vokser med hvor fornøyde de er med våre leveranser og utførelse. Tilfredse kunder koster også mindre å beholde, heter det i pressemeldingen som også påpeker at alle bedrifter har en påvirkning på miljøet.

– En ISO-sertifisering innen miljøstyring setter fokus på hvordan ØE kan redusere denne belastningen. Dette kan igjen slå positivt ut på driften av selskapet. Med et ISO-sertifikat sparer en altså ikke bare miljøet, men også penger. Samtidig kan det bidra til at ØE får flere og mer lojale kunder, fastslår selskapet.