– Vi bør satse mer på forskjønning på Sortland

Christian Torset (SV) ønsker seg en bystrand og en oppgradert havnepromenade før sommeren. På torsdag skal formannskapet diskutere saken.

Sverre Bjørstad Graff og Christian Torset tror at denne stranda kan bli en perle for Sortland med relativt enkle tiltak.  Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

I en interpellasjon til formannskapet skriver Christian Torset, som sitter i formannskapet og kommunestyret for SV, at han mener strandsonen på Sortland over lang tid har blitt utviklet på en måte som har redusert utsikten og gjort ferdsel langs havet mindre fristende.