Gammel rådhus-strid går mot slutten

Arbeidstilsynet mener at det ikke lenger er nødvendig å gjennomføre eller iverksette tiltak som omhandler risikoforhold ved teknisk sektor i Hadsel kommune.

Hadsel Rådhus, Stokmarknes.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Tilsynet kom med pålegg i midten av mai 2020, og nå ser konflikten i teknisk sektor i kommunen ut til å være løst.