Gjør rede for vaksinering i sommermånedene

Det blir ikke sommerferie fra koronavaksineringen. Dette anbefaler kommuneoverlegen deg å gjøre om du skal på sommerferie og skal ha vaksinedose 2 i sommer.

Kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, venter flere vaksinedoser ut over våren og sommeren.   Foto: Rune Ellingsen/arkiv

Nyheter


Kommuneoverlegen i Sortland, Mette Røkenes, forsikrer i en pressemelding om at befolkningen kommer til å bli innkalt til vaksinering også i sommermånedene.

Det er ventet større leveranser av vaksiner til Norge utover våren og sommeren, som også gjør at Sortland og de øvrige kommunene i Vesterålen kommer til å få sitt. Det er flere doser av Pfizer-vaksinen som er på tur til Norge.

Røkenes skriver i meldingen at vaksinasjonen vil pågå uavhengig av sommerferieavviklingen. Sortlands innbyggere vil bli innkalt til vaksinering gjennom sommeren og i sommerferien. Med flere vaksinedoser, er det også flere som vil få sin vaksine.

Dose 2 skal settes i samme kommune som den vaksinerte får dose 1.

– Dette gjelder både nå og under ferieavviklingen, opplyser Røkenes, som i meldingen legger til at dette er et spørsmål som går igjen.

– Sortland kan ikke tilby dose 2 til feriegjester eller andre som oppholder seg her en kort periode, uttaler Røkenes.

I tillegg trekker hun frem at en blir innkalt til dose 2 seks uker etter dose 1. Hun har følgende råd til dem som vet de er bortreist på ferie når de skal ha dose 2.

– Da bør en vurdere å utsette dose 1. Vi har ingen mulighet til å forskyve dato for dose 2 på grunn av ferieavvikling eller privat reiseaktivitet i sommer. Her er vi avhengig av hjelp fra de som skal vaksineres og at disse selv passer på dette, sier Røkenes.