– Hva vil ordføreren gjøre for at unge i Øksnes får lære om hendelsene 22. juli?

Karianne B. Bråthen, gruppeleder Øksnes AP, spør ordfører John Danielsen (Sp) om tre konkrete spørsmål rundt tiårsmarkering av 22. juli-tragedien.

Øksnes Arbeiderpartis Karianne B. Bråthen.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Det er gjennom en interpellasjon til kommunestyremøte 4. mai Bråthen stiller spørsmålene om tiårsmarkeringen av 22. juli.

«Ordfører: Den 22. juli 2021 er det 10 år siden en høyreekstrem terrorist utførte det verste angrepet på norsk jord siden andre verdenskrig. 77 mennesker ble drept, de fleste barn og unge. Dette var først og fremst et målrettet angrep på AUF og Arbeiderpartiet. Men det var også et angrep på det norske demokratiet og mangfoldet vi har i Norge.

Vårt område ble hardt rammet av angrepet, også i Øksnes kommune har vi familier som ble rammet, og mange ble merket for livet. Dette skal vi aldri glemme, og derfor er det særlig viktig at vi inn mot 10-årsmarkeringen retter søkelyset mot hva de ekstreme holdningene som lå bak angrepet kan føre til, og hvorfor det å alltid kjempe for mer demokrati, mer tillit og mer åpenhet er livsviktig. Slik holder vi løftet vi alle ga i tida etter 22. juli - vi skal aldri glemme.

Vi i Norge har flere ganger opplevd høyreekstremisme på nært hold. Drapet på Benjamin Hermansen, angrepet på regjeringskvartalet og Utøya og drapet på Johanne Ihle Hansen, angrepet på Al-Noor-Moskeen.

Etter alle disse hendelsene har vi håpet at hatet vil forsvinne. Dessverre ser vi at holdningene blir mer og mer vanlige, og vi har ikke tatt et ordentlig oppgjør med holdningene bak handlingene. Beredskap mot terror handler ikke bare om sperringer og politihelikoptere. Det handler om å snakke om og lære av det som har skjedd og å reflektere over hvordan vi kan unngå at det skjer igjen.

Øksnes kommune må gå foran i dette viktige arbeidet og sørge for at alle barn og unge i kommunen får mulighet til å lære om det som skjedde og hva som lå bak. 10 år etter 22. juli vokser stadig flere barn og unge opp uten egne minner fra den mørke julidagen. Som kommune har vi et ansvar for at også de skal få mulighet til å lære. Dette må skje på en måte som gir rom for spørsmål, refleksjon og mulighet til å minnes de mange vi mistet, men også å lære om tankegodset som sto bak terrorangrepet.

Derfor bør kommunen ha opplegg som kan brukes i 2021, og som er tilpasset ulike aldersgrupper. Det kan være å besøke minnesmerker i regionen (for eksempel Sortland), klassetur til Utøya eller 22. juli senteret eller samtale med overlevende. Barn og unge i Øksnes må få tilbud om å minnes de vi mistet, lære om angrepet og tankegodset bak, og reflektere rundt tema som ekstremisme, terror, rasisme og demokrati. Enda flere elever bør få mulighet til å besøke Utøya og delta på Demokratiopplæringa der.

For ti år siden sa vi “aldri mer 22. juli”. Nå er det på tide at vi fyller de ordene med handling».

Spørsmål til ordføreren:

- Hvilke tanker har ordføreren gjort seg rundt 10-årsmarkeringen av 22. juli og kommunens ansvar?

- Hvordan arbeides det i Øksnes kommune for å nå de nye kompetansemålene om 22. juli i skolens læreplaner?

- Hva vil ordføreren gjøre for å sørge for at unge i Øksnes får lære om hendelsene 22. juli, hva ekstremisme fører til og viktigheten av et åpent demokrati?