Utvider fareområder for militære våpensystemer

Luftfartstilsynet har godkjent Andøya Space sitt behov for utvidede fareområder knyttet til øvelse og trening med militære våpensystemet i mai.

Flere midlertidige fareområder er opprettet rundt Andøya lufthavn knyttet til testing av militære våpensystemer i første halvdel av mai.  Foto: Google

Nyheter

Det er behov for fire midlertidige fareområder, gjeldende fra 3. mai til 15. mai. Disse kommer i tillegg til de permanente fareområdene rundt Andøya, som skal dekke aktuelle sikkerhetsavstander i forbindelse med testing av våpensystemer.