Vil legge frem sak om parkeringsløsning i juni

I løpet av juni skal politikerne i Sortland behandle sak om parkeringsløsning for Sortland sentrum.

Skibsgården er en av næringsaktørene i Sortland som har etablert tidsbegrenset gratisparkering.   Foto: Marius Birkeland

Nyheter

– En helhetlig parkeringsløsning vil trolig hindre langtidsparkering på attraktive plasser, som kan brukes av besøkende og handlende. I tillegg vil løsningen skape hensiktsmessig sirkulasjon, og gi en oversiktlig løsning for besøkende, skriver administrasjonen i sin vurdering av saken.