– Oppfatter tallene som føleri og svada

Erwin Jacobsen har drevet seljakt i Vesterålen i 20 år. Han tviler på at opplysningene som Havforskningsinstituttet oppgir om steinkobbe i regionen er riktige.

Steinkobbe.  Foto: Carla Freitas Brandt, Havforskningsinstituttet

Nyheter

– Jeg oppfatter tallene fra forskerne som føleri og svada. Det er et bestandsmål om 2.000 steinkobber på Nordlandskysten. Dersom man drar ut på noen utvalgte steder, kan tallene bli feil. Når vi som jegere ser på observasjonene, og kan se 54 sel på ett skjær som var tilfelle, hvor mange steinkobber er det da i fylket, spør han, og mener at det ikke vil gå lang tid før man har talt over 2.000 dyr.