Påla stans i arbeid med fylling, men trakk pålegget neste arbeidsdag

Sortland kommune mente de selv hadde utredet miljøkonsekvensene av arbeidet med en fylling i sentrum for dårlig, og påla derfor Røkenes Maskin å stanse arbeidet. Neste arbeidsdag trakk de imidlertid pålegget.

Det var arbeidet på denne fyllingen kommunen påla Røkenes Maskin å stanse, før de fikk gjenoppta arbeidet   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Dette forteller byggesaksbehandler Eva-Kristin Varheim til VOL.