Lanserer forprosjekt DigiVesterålen

Det igangsettes et forprosjekt for å vurdere om det skal etableres og utvikles et samarbeid mellom kommunene i Vesterålen for å styrke satsingen på og utviklingen av digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og internt i den enkelte kommuneorganisasjon.

Illustrasjonsbilde digitale ferdigheter  Foto: Berit Roald / NTB

Nyheter

Kommune-Norge er i full fart inn i digitaliseringsverden der kommunene tar i bruk teknologi i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv. Digitalisering av offentlige tjenester dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter der ledelse, kultur og holdninger står sentralt.