Disse gjelder det nye vaksineintervallet for

Kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, oppklarer et par spørsmål rundt myndighetenes nye intervall mellom første og andre dose av koronavaksinen.

Kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, opplyser at vedtaket om 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2 ikke har tilbakevirkende kraft.   Foto: Arkiv/Rune Ellingsen

Nyheter

I en e-post forklarer hun at det har kommet en del spørsmål knyttet til hvem det nye intervallet på 12 uker mellom første og andre vaksinedose mot korona er. Nylig vedtok myndighetene at de skal gå fra seks til 12 uker mellom dose 1 og dose 2. I begynnelsen av vaksineperioden var det tre uker mellom de to dosene, som etter hvert ble økt til seks uker. Nå er det altså 12 uker som gjelder.