Spør ministeren om flyttingen av Nkom

Mona Fagerås, stortingsrepresentant for Nordland SV, tar saken om at Nkom skal flytte fra Lødingen til Tromsø opp i Stortinget.

Mona Fagerås, Stortingsrepresentant Nordland SV.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

I et skriftlig spørsmål til distrikts- og digitaliseringsmininster Linda Hofstad Helleland (H) spør Fagerås om følgende: «Mener ministeren det bidrar til folketallsvekst i distriktene når Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sentraliserer sitt Nord-Norgekontor fra Lødingen til Tromsø, og vil ministeren gripe inn for å stanse prosessen».

Bakgrunnen for saken er Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal i løpet av januar 2022 skal flytte kontor fra Lødingen til Tromsø. Dette har blant annet SV reagert sterkt på.


Reagerer sterkt på at Nkom skal flyttes

Denne uken ble det kjent at Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sin avdeling i Lødingen blir flyttet til Tromsø. Dette reagerer Christian Torset, andrekandidat til Stortinget for SV i Nordland sterkt på.


«Mistet svært mange offentlige arbeidsplasser»

I begrunnelsen for sitt spørsmål til Hofstad Helleland viser Fagerås til at regjeringen høsten 2020 vedtok et nytt mål for lokaliseringspolitikken, å redusere de samlede negative virkningene som bortfall av statlige arbeidsplasser bringer med seg for kommuner og arbeidsmarkedsregioner.

SV-politikeren skriver at beslutningen om strukturendringer skal ta hensyn til utviklingen i tallet på statlige arbeidsplasser i kommuner og arbeidsmarkedsregioner som endringene berører, for å redusere de samlede, negative virkningene av endringer i flere sektorer over tid.

Fagerås skriver videre:

«Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) meldte onsdag i forrige uke at de ville flytte regionskontoret for Nord-Norge fra Lødingen til Tromsø. Nedleggelsen innebærer tap av to arbeidsplasser i en kommune som over mange år har mistet svært mange offentlige arbeidsplasser, bl.a. i Forsvaret, spesialisthelsetjenesten og skatteetaten. Folketallsutviklingen i distriktene, og spesielt i kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6, er dramatisk, og en av grunnene er ifølge Normann-utvalgets utredning mangelen på statlige arbeidsplasser».


Lødingen-ordfører om Nkom-flytting: – Skuffende

Hugo Jacobsen, ordfører i Lødingen (Ap), syns det er dumt at Nkom sine arbeidsplasser i Lødingen blir flyttet til Tromsø.Mener Torset støtter sentralisering i noen tilfeller, men ikke i andre

Christian Torset (SV) gikk hardt ut mot flyttingen av Nkom sine to stillinger i Lødingen forrige uke. – Han har beviselig gjort akkurat det samme selv, sier Kjell Børge Freiberg (FrP).