Advokatfirma øker presset på Hadsel

Et advokatfirma i Tromsø øker presset mot Hadsel kommune knyttet til klagesaken om ulovlig offentlig innkjøp for bygging av heldøgns bemannede omsorgsboliger på Ekren ved Melbu.

Byggingen av de nye døgnbemannede eldreboligene på Ekren ved Melbu har en kostnadsramme på over 100 millioner kroner.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Striden er til behandling i Klagenemda for offentlige anskaffelser. Det står i om etterfølgeren av firmaet som hadde byggeoppdraget for Hadsel kommune på Ekren, og som gikk konkurs, hadde rett til å videreføre arbeidet framfor selskapet som ble valg til å ferdigstille byggeprosjektet.