–Vi gleder oss til oppstart

–Vi ønsker å tilby et bredt spekter med boliger med leie for alle, sier Kenneth Fergen Høyen. Det nyetablerte Folk I Husan AS satser i Bø og gleder seg til oppstart.

Det nye selskapet Folk I Husan AS skal bygge 25 leiligheter i Bø, og starter opp byggeprosjektet til høsten.  Foto: Skjermdump

Nyheter

I en utlyst anbudskonkurranse i Bø kommune ble selskapet Folk i Husan tildelt muligheten i å bygge 25 boliger for leie i Bø kommune.

Det er Høyen Eiendom AS, v/Kenneth og Rolf Arne Høyen, SISA Invest AS v/Sivert og Bjørn Dæhlie og R A S Holding AS v/Rino Santocono som er selskapet Folk i Husan AS.

Bredt spekter boliger

Saken ble behandlet i formannskapet i Bø torsdag, og ordfører Sture Pedersen er begeistret over byggeprosjektet.

Ifølge ei pressemelding kan Folk I Husan AS tilby boliger for leie, boliger til selveieren og konsept fra leie-til-eie.

Slik kan de nye husene i Skagentunet bli seende ut, ifølge skisser fra Folk i Husan AS.   Foto: Skjermdump

– I tillegg til 25 tilvisningsboligene ser vi at det er behov for flere og gode bo-tilbud, vi ønsker å tilby et bredt spekter med boliger for leie til alle. I tillegg ser vi at det er behov for egne eie-boliger til unge i oppstart, familie boliger og boliger for den godt voksne generasjonen som ønsker å bo sentralt, nær offentlige tjenester, transport knutepunkter og butikker, skrives det.

Oppretter Nord-Norge senter i Bø

Høyen Eiendom AS oppretter et Nord-Norge senter i Bø for satsning i hele Nord Norge.

– Konsernet Høyen Eiendom AS er i plassert i Innlandet, Ringsaker, Brumunddal og er en bolig og næringsutviklings aktør. Selskapet driftes av Rolf Arne Høyen og Kenneth Ferger Høyen med dyktige medarbeidere. Vi er etablert fra Vardø i nord til Hvaler i sør – med hovedtyngde i Mjøs-regionen.

– Vi er opptatt av et større mangfold og økt kvalitet på utleieboliger, og ønsker å bidra til å bygge bolig for alle. Som en fremoverlent og profesjonell aktør jobber vi alltid for en effektiv og god gjennomføring – uansett prosjekt, opplyser selskapet.

Bærekraftige løsninger

Folk I Husan AS har som mål at eiendomsprosjektene skaper tilhørighet, bygger kultur og legger grunnlaget for godt naboskap.

Folk I Husan AS skal bygge totalt 48 boliger i Bø.   Foto: Skjermdump

– Bærekraftige løsninger, med fokus på miljø, energi, teknologi, velferd er en viktig og selvsagt del av utviklingen. Vi sikrer en effektiv drift av eiendomsmassen vår ved hjelp av moderne teknologi. Gjennom bruk av bære-kraftig smarthusteknologi oppnås både reduserte klimaavtrykk, økt sikkerhet, økt bokvalitet og reduksjon av kostnader, skriver Kenneth Ferge Høyen i ei pressemelding.

– Vi gleder oss alle til oppstart i Bø, slår Folk I Husan AS og Kenneth Ferge Høyen fast.

Arkitekturen i byggeprosjektet er moderne, og det er et bredt spekter boliger som skal bygges i Bø.   Foto: Skjermdump