11 vesterålsbedrifter har fått støtte fra Sparebank1

Målet med støtteordninger er å støtte prosjekter som bidrar til at turistene blir lenger på destinasjonen, og i tillegg gjør reiselivet mer bærekraftig.

Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen og Bernt Ola Nilsen i Sparebank1 Nord-Norge sier det kom inn mange gode søknader for kreative prosjekter da Sparebanken lyste ut støtte til næringslivet.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

I et pressemøte i dag fortalte Bernt Ola Nilsen, banksjef i Sparebanken Nord-Norge, og Astrid Berthinussen, leder for Visit Vesterålen, om at det kom inn veldig mange søknader, og at bedriftene som har fått støtte planlegger prosjekter som juryen har stor tro på.