Omgjør kommunens ja til motorferdsel i utmark

Statsforvalteren endrer Øksnes kommunes vedtak om tillatelse til en person for kjøring med ATV og fatter nytt vedtak om å avslå søknaden.

Illustrasjonsbilde scooterkjøring.  Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Nyheter

En øksnesværing har søkt kommunen om dispensasjon fra regelverket til motorferdsel i utmark med «traktor på belter og hjul» for å transportere ved og utstyr, samt funksjonshemmede, til og fra en fritidseiendom.