Småhusavklaring ikke på plass før sommeren

Småhus for personer med rus- og psykiatriproblemer ble vedtatt i fjor, men det skal hardt gjøres å få en politisk sak på bordet før sommeren, tror daglig leder i Hadsel Eiendom KF, Vegard Melchiorsen. - Vi lyser ut konkurransen til uka, men de som skal utarbeide forslagene trenger god tid, sier han.

Verdig: Sandnes kommune har allerede etablert småhusbebyggelse for flere av sine brukere. Hadsel vil ha et lignende prosjekt i kommunen, men plasseringen av husene for personer med rus- og psykiatriutfordringer er langt fra spikret.  Foto: .(Skjermdump)

Nyheter

Per i dag er det ikke et godt nok tilbud til brukergruppen det er snakk om, og de folkevalgte diskuterte saken i fjor for å finne en løsning på behovet.