Vant Helse Nords forbedringspris

Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen er kåret til vinner av Helse Nords forbedringspris.

Foran fra venstre: Børge Johnsen, LIS 2 Medisinsk klinikk, Julia Cortis, avdelingsoverlege Medisinsk klinikk, Stine Selstø og Hilde Lauritzen (bak), fagsykepleiere; Trine P Haugen, prosjektleder og ass avdelingsleder Kirurgisk klinikk Vesterålen og Lars Lauritzen ass enhetsleder på felles Intensiv, Akuttmottak og Dagkirurgi.  Foto: Nordlandssykehuset

Nyheter

Det melder Nordlandssykehuset i en pressemelding.