Denne kommunen sparer flere millioner hvert år

Øksnes kommune får tilført «pensjonsfondet» cirka 24 millioner kroner fra KLP i år, øremerket betaling av fremtidige pensjonspremier. Årlig reduksjon i pensjonsutgifter framover blir på over tre millioner kroner.

Øksnes rådhus. 

Nyheter

I november 2020 varslet KLP (Kommunal Landspensjonskasse) om ekstraordinær tilbakeføring til kundene som følge av at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. Totalt vil tilbakeføring av premiereserver utgjøre 23,2 milliarder kroner på landsbasis. For Øksnes kommunes del utgjør tilbakeføringen like over 24 millioner kroner.