Planlegger hytteområde på sørsiden av Hadseløya

Geitebonden Ivar N. Utbjørg har bedt Hadsel kommune om et oppstartsmøte for detaljregulering for konsentrert fritidsbebyggelse og utleiehytter på Utbjørg på sørsiden av Hadseløya.

Ivar N. Utbjørg planlegger fritidsboliger og utleiehytter på sørsiden av Hadseløya.  Foto: Ragnhild Stikholmen

Nyheter

Ifølge en anmodning han har sendt kommuner via Asplan Viak på Stokmarknes, er eiendommen han ønsker detaljregulert på drøye 26 mål. Området han ønsker å detaljregulere ligger på hans egen eiendom på Utbjørg.