Hålogalandsveien: MDG gikk på en kjempesmell

Miljøpartiet De Grønne (MDG) gikk på en kjempesmell da Stortinget stemte over partiets forslag om utsetting av Hålogalandsveien.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) er saksordfører for saken i stortinget. Han er også leder for transport- og kommunikasjonskomiteen. 

Nyheter

MDG foreslo å utsette Hålogalandsveien og bruke pengene til realisering av Nord-Norgebanen.


MDG vil utsette Hålogalandsveien: – Utrolig

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil utsette Hålogalandsveien og omdisponere de statlige midlene til realisering av Nord-Norgebanen. Dette får Senterpartiet til å reagere.


Voteringen i Stortinget startet ved 15-tiden tirsdag ettermiddag, og da viste det seg etter hvert at MDG sto alene om å stemme på sitt eget forslag.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) er saksordfører for saken i stortinget. Han er også leder for transport- og kommunikasjonskomiteen. Mandag deltok han i Stortingets debatt om forslaget fra MDG.

Han hadde aldri trodd trodd at det kom til å være noen partier som ville være mot å bygge veien. Derfor er han meget skuffet over MDG. Begrunnelsen fra MDG mandag var nesten enda verre enn han hadde tenkt seg, nemlig at de ønsker å overføre pengene til Nord-Norgebanen, fordi denne var så viktig for miljøvennlig frakt av fisk.

Etter mandagens debatt på Stortinget kunne han ikke høre at andre partier støttet forslaget fra MDG.

– Altså, Hålogalandsveien er jo en øst-vest forbindelse, mens Nord-Norgebanen blir nord-sør. Fisken må jo uansett ha en forbindelseslinje til en Nord-Norgebane. Det virker ikke som MDG vet dette, og at denne veien kanskje er den som frakter mest fisk i hele landet. Og vil fortsette med det også etter at en eventuelt Nord-Norgebane er bygd.

Han mener at MDG bekrefter det mange frykter, nemlig at bygging av Nord-Norgebanen kan gå ut over veibygginga i nord.

Rådgiver Sigbjørn P. Kiserud i Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt opplyser til VOL at et forslag fra Per Espen Stoknes på vegne av Miljøpartiet De Grønne, kun fikk én representants stemme, mens 87 stemte mot.

Dette var forslaget: «Stortinget ber regjeringen utsette gjennomføringen av ny E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt og omdisponere de statlige midlene til realisering av Nord-Norgebanen for å sikre en fremtidsrettet transportkorridor for sjømatnæringen i regionen, i tillegg til bedre vedlikehold og oppgradering av eksisterende riks- og fylkesveier langs strekningen for å øke trafikksikkerheten».

Det har ikke lyktes VOL å få en kommentar fra MDG.