Sykepleierdagen 12. mai: – Vi har behov for økt kompetanse

Verdighetsenteret har snakket med flere ordførere, blant annet Karl Erling Nordlund i Sortland, om kompetanseheving for sykepleiere i forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen i dag 12. mai.

Sortland-ordfører Karl Erling Nordlund (Sp). 

Nyheter

I løpet av et år deltar flere hundre sykepleiere fra hele Norge på fagdager og etterutdanninger i regi av Verdighetsenteret, skriver senteret på sin hjemmeside.

Det siste året har Alta, Sortland, Midt-Telemark, Bergen og Molde vært blant de kommunene som har sendt flest sykepleiere til fagdager i palliasjon og akuttmedisin, og etterutdanningene ved Verdighetsenteret.

Verdighetsenteret spurte ordførerne om hvorfor de satset på kompetanseheving for sykepleiere, samt hvilken betydning har kompetanse i forhold til rekruttering av nye sykepleiere i sin kommune?

Sortland-ordfører Karl Erling Nordlund (Sp), sier til senteret at med samhandlingsreformen fikk kommunen ansvar for flere pasientgrupper enn de har hatt tidligere. Nå er det andre sykdomsbilder som kommunen har ansvar for, sammenlignet med tidligere.

– Derfor har vi også behov for økt kompetanse. Dette var årsaken til at vi trengte mer akuttmedisinsk kompetanse og at vi samarbeidet med Verdighetsenteret om å tilby etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg for sykepleiere i vår kommune. Til høsten skal vi ha et nytt kull fra kommunen som skal ta denne etterutdanningen, påpeker han.

Han understreker videre at kompetanse også er viktig når det gjelder å rekruttere gode sykepleiere.

– Vi har en filosofi om at når vi klarer å skape gode arbeidsmiljø – blant annet ved hjelp av høy kompetanse – så er det mer attraktivt for nye å komme inn, sier han avslutningsvis.