Usikker på Sortlandsbruas levetid – vil ha tilstandsrapport

I Vesterålen regionråd er man bekymret over bruene som knytter vesterålingene sammen, og særlig tilstand og levetida til Sortlandsbrua.

Regionrådet etterspør tilstandsrapport for bruene i Vesterålen. Her en av Sjøforsvaret sine båter i Skjold-klassen, også kjent som korvett under Sortlandsbrua.  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Tilstanden, og hvorvidt Sortlandsbrua har tålt tidens tann er blitt aktuelt på grunn av en uttalelse fra Statnett, som har valgt å ikke strekke en kabel over brua, men heller legge den over sundet.