Bondeopprøret:

– Det er ikke bra at bonden nesten bare sitter i en traktor

Småbruker Rene Cortis på Haukenes i Hadsel er usikker på om han kommer til å drive gården om 10 år hvis landbrukspolitikken fortsetter som i dag. Derfor støtter han bondeopprøret og faglagenes brudd i jordbruksforhandingene.

Rene Cortis har seks kyr, 20 sauer, poteter og grønnsaker, og selger direkte til kundene. Han mener dette er en driftsmåte som passer med topografien der han holder til.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Cortis driver landbruk i svært liten skala, med seks kyr, 20 sauer, poteter og grønnsaker. Produktene blir for det meste solgt direkte til folk, og fordi han kutter mellomleddene gir driften en viss lønnsomhet til tross for få dyr og små arealer. Men siden oppstarten i 2012 har vilkårene for å drive smått blitt tøffere.