Nytt havneavsnitt på Sortland:

Reagerer på at rapport ikke er lagt frem for politikerne

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland reagerer på at politikerne ikke har fått fremlagt en konsulentrapport om nytt havneavsnitt på Sortland. Til neste ukes formannskap har han derfor sendt inn en interpellasjon der han ber om at dette blir gjort.

Christoffer Ellingsen, formannskapsmedlem og kommunestyremedlem for Rødt Sortland.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

– Rødt mener at FØR Sortland går inn i en prosess med utbygging av store, nye areal til nytt havneavsnitt, må grunnleggende analyse av behov, alternative løsninger, størrelse, klimaavtrykk og andre forhold være grundig utreda. Etter vår mening må dette avklares politisk i folkevalgte organ i forkant av eventuelt arbeidet med en omfattende og kostbar reguleringsplan settes i gang, skriver Ellingsen.