Disse friluftsformålene i Vesterålen får penger

Fylkesrådet fordeler millionbeløp til ulike friluftsformål i Nordland.

  Foto: Arkivfoto.

Nyheter


De tre millionene fordeler seg på tre ulike tilskudd, og omfatter tiltak i hele Nordland. Kategoriene for innskuddene inkluderer fylkeskommunale tilskudd til friluftsliv, statlige tilskudd til friluftsliv og tilskudd til tiltak i statlig sikra områder.

– Å legge til rette for friluftsliv i Nordland er en viktig oppgave for oss, ikke minst sett i et folkehelseperspektiv. Vi vet at friluftsliv er en lavterskelaktivitet som mange kan være med på, også de som ellers ikke er så aktive. Friluftsliv bidrar både til fysisk og psykisk helse for Nordlendingen, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi, i en pressemelding.

I Vesterålen er det fem formål som får midler, inkludert Vesterålen regionråds Telltur-prosjekt, Kursandens venner i Øksnes og Bygdelaget Folkvang i Sortland. Totalt i Vesterålen deles det ut 166.000 kroner.

I tabellen under er alle formålene i Vesterålen som fylkesrådet har tildelt penger, listet opp:

Søker

Kommune

Tiltak

Sum

Kusandens venner

Øksnes

Tilrettelegging og universell utforming av strandområdet

16.00

Bygdelaget Folkvang

Sortland

Tilrettelegging av uteområde

25.000

Vesterålen regionråd

Vesterålen

TellTur 2021

60.000

Vesterålen regionråd

Vesterålen

Friluftsskoler Vesterålen 2021

40.000

Vesterålen turlag

Vesterålen

Natur i endring

25.000