Starter utredning av Nord-Norgebanen

Statens vegvesen er i gang med tidenes største transportutredning i Nord-Norge. Der inngår blant annet spørsmålet rundt Nord-Norgebanen.

Nordlandsbanen   Foto: Per-Inge Johnsen/NTB

Nyheter

For første gang utreder Statens vegvesen både vei, jernbane, luftfart og sjøfart i en og samme utredning; konseptvalgutredning (KVU) for transport i Nord-Norge.