Må sjekke for koraller under nytt oppdrettsanlegg

Før det blir aktuelt å anlegge et nytt oppdrettsanlegg på Hellfjordklubben i Sortland kommune, må eksperter kartlegge en rekke koraller som de fleste av oss ikke engang har hørt om.

Under dette planlagte oppdrettsanlegget, mellom Hellfjorden og Melfjorden i Eidsfjorden, mener Statsforvalteren at det kan være verdifulle koraller. Kartet viser lokaliteten Hellfjordklubben (rødt rektangel) samt fôrflåte øst for anlegget og fortøyningspunktene for anlegget (røde prikker) og fôrflåte (oransje prikker). Det er i feltet «Lokket – Hellfjordklubben» at koraller er meldt inn av fiskere.  Foto: Fiskeridirektoratets karttjeneste

Nyheter

Det er Statsforvalteren som i en henvendelse til oppdretteren Egil Kristoffersen & Sønner AS i Bø kommune krever at det blir gjennomført korallundersøkelser før en søknad om ny oppdrettslokalitet kan behandles av Nordland fylkeskommune.