– Uakseptabel tidsbruk for saker knytta til Elvekroken

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland mener kommunen har brukt alt for lang tid på å behandle en byggesak knyttet til en eiendom ved Elvekroken i Kjerringnesdalen.

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland.   Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Ellingsen forventet at saken sto på sakskartet til formannskapsmøte torsdag denne uken, noe den ikke gjør. Dermed har han stilt to grunngitt spørsmål til ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) til dette møtet.